4. Sınıf Matematik Zaman Ölçüsü

Süre:

A
B
C
D

A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
1 saat kaç saniyedir?

A
60
B
120
C
360
D
3600
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
I. Bir yıl 12 aydır.
II. Bir yılda 52 hafta vardır.
III. Bir yıl 30 gündür.
IV. Bir yılda 4 mevsim vardır.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Ayça'nın okulunda dersler 40 dakika,
teneffüsler ise 10 dakikadır.
Saat 8.00’da ilk derse giren Ayça, 6
ders sonunda okuldan çıktığında saat
kaçı gösterir?

A
12.5
B
12.4
C
13.3
D
12.2
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır?

A
60 dakika = 1 saat
B
180 dakika = 6 saat
C
4 saat = 240 dakika
D
8 saat = 480 dakika