4. Sınıf Matematik Uzunluk Ölçüleri

Süre:
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün
yaptığı değişikliklerden sonra kullanılan ölçü birimlerindendir?

A
Arşın
B
Kulaç
C
Metre
D
Endaze

A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A
100 mm = 1 cm
B
5 km = 5000 m
C
20 m = 2000 cm
D
3 m = 3000 mm
blank
A
B
C
D
Aşağıdaki ölçülerden hangisi diğerlerinden büyüktür?

A
2000 cm
B
2 km
C
200 m
D
20000 mm
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
Bir nalbur 4 m'lik su hortumunun 60
cm'sini kesip satmıştır.
Buna göre geriye kalan hortum kaç
cm’dir?

A
20 cm
B
54 cm
C
300 cm
D
340 cm
Aşağıda verilenlerden hangisini okurken milimetreyi kullanmak doğru olur?

A
Masanın yüksekliğini
B
Yolun uzunluğunu
C
Bir kulacımızın uzunluğunu
D
Camın kalınlığını
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D