4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Süre:

A
B
C
D

A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
I. 30 + 90 = 120
II. 157 + 100 = 257
III. 465 + 200 = 565
Yukarıda verilen toplama işlemlerinden hangileri doğrudur?

A
I, II
B
II, III
C
I, III
D
I, II, III
Bir fırıncı 1 gün 1714, 2 gün 1346, 3
gün 2465 ekmek satmıştır.
Bu fırıncı 3 günde toplam kaç ekmek
satmıştır?

A
2900
B
3060
C
5525
D
7990
blank
A
B
C
D
Veli Bey 1 gün 2450 m yürümüştür. Veli
Bey her gün yürüyüş mesafesini 450 m
artırmaktadır.
Buna göre Veli Bey 4 gün kaç m yol
yürümüştür?

A
3800
B
4250
C
4700
D
5150