4. Sınıf Matematik Değerlendirme Sınavı Çöz

Süre:

A
B
C
D

A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
• Birler bölüğündeki sayı üç basa-
maklı en küçük tek sayıdır.
• Binler bölüğündeki sayı, birler bölü-
ğündeki sayının 3 katıdır.
Yukarıda özellikleri verilen sayı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A
333111
B
300100
C
303101
D
333103
blank
A
B
C
D
üç yüz iki bin iki
Yukarıda okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
302002
B
3002202
C
300022
D
300220
blank
A
B
C
D
24587
Yukarıdaki sayıdaki 5’in basamak
değeri kaçtır?

A
5
B
50
C
55
D
500