4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Süre:

A
B
C
D

A
B
C
D
Aşağıdaki işlemlerden hangisi bölünen sayıyı bulmamızı sağlar?

A
(Kalan + Bölen) x Bölüm
B
(Bölüm + Bölen) x Kalan
C
(Bölen x Bölüm) + Kalan
D
(Bölünen ÷ Bölen) x Kalan
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi yanlıştır?

A
1200 : 10 = 120
B
600 : 100 = 6
C
47000 : 1000 = 470
D
8000 : 100 = 80
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
Bir çiftçi tanesini 2 liradan sattığı yu-
murtalardan bir ayda 522 lira para ka-
zanmaktadır.
Çiftçinin 9 tavuğu olduğuna göre
her biri ayda ortalama kaç yumurta
yumurtlamaktadır?

A
261
B
60
C
58
D
29
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
blank
A
B
C
D
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?

A
(24 x 12) + 56 = 344
B
(18 x 36) – 24 = 624
C
(488 ÷ 4) + 42 = 166
D
(2 x 120) ÷ 4 = 60
blank
A
B
C
D