4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules 2

Süre:

Aşağıdaki rakamın harflerle ifade edilmiş şekli hangi seçenekte verilmiştir?

19


A
Ninety
B
Ninetyn
C
Nine
D
Nineteen

Aşağıdaki diyaloğu uygun ifadeyle tamamlayınız.

Give me your ruler, please.

I can't.


A
Yes,
B
Sure,
C
I am sorry,
D
Here you are.

Aşağıdaki resim hangi seçenekte işaret edilmiştir?

 
A
Be quiet, please.
B
Come in, please.
C
Don't fight
D
Join us, please.

Aşağıda boş bırakılan vagona hangi sayı gelmelidir?

 
A
Twelve
B
Twenty five
C
Thirteen
D
Fifty five

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri resmi dikkate alarak tamamlayınız.

blank

Can you give me your _______, please?


A
rubber
B
ruler
C
dictionary
D
notebook

Aşağıdaki diyaloğu uygun ifadeyle tamamlayınız.

Kemal: Give me your scissors, please. Hakan: ________ you are.
A
Yes
B
No
C
Here
D
Sure

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A
16 Sixty
B
29 Twenty nine
C
45 Forty five
D
76 Seventy six

Aşağıdaki cümle hangi seçenekte resmedilmiştir?

Clean the board, please. blank
A
B
C
D

Verilen kelimenin farklı dillerde söylenişi aşağıdakilerden hangisi değildir?

Thank you!
A
Merci!
B
Grazie!
C
You are welcome!
D
Danke!

Aşağıdaki diyaloğu uygun ifadeyle tamamlayınız. 

Leyla: Can I _____________ your notebook, please?

Melda: Here you are.


A
excuse
B
say
C
take
D
come

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

blank
A
B
C
D

Aşağıda harflerle ifade edilen sayı seçeneklerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

eighty nine


A
18
B
80
C
98
D
89