2. Sınıf Hayat Bilgisi Okulumuzda Hayat Testi

Süre:

Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel özelliklerden bahsedilmiştir?


A
Tarık uzun boyludur.
B
Neşe çok iyi resim yapar.
C
Kemal çok hızlı koşar.

A
B
C

Aşağıdakilerden hangisi müzik dersi araç gereçlerinden biridir?


A
Top
B
Flüt
C
Boya kalemleri

A
B
C

Okulun bulunduğu caddenin adı nedir?


A
Gazi Cad.
B
Park Cad.
C
Ata Cad.
blank
A
B
C

Aşağıdakilerden hangisini yaparsak kaynaklarımızı israf etmiş oluruz?


A
Elektriği, suyu gereksizce açık bırakırsak
B
İşimiz bitince muslukları kapatırsak
C
Tebeşirleri ders dışında kullanmazsak

Tuna izin almadan Ahmet’in topunu almış ve oynamaya başlamıştır. Bu durumda

Ahmet’in ne söylemesi doğru olur?


A
Topumu vermezsen kalemini çöpe atarım.
B
Çabuk topumu geri ver!
C
Tuna, lütfen topumu geri verir misin?

Grup çalışmalarında aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?


A
Grupta farklı düşüncelere saygılı olmalıyız.
B
Grup içerisindeki fikir farklılıklarında oylama ile yapılması gerekeni seçeriz.
C
Fikir ayrılıklarında grubu dağıtırız.

Sınıf içerisinde grup hâlinde yapılacak bir etkinlikte aşağıdakilerden hangisi uygun bir davranış olmaz?


A
Arkadaşlarımızla yardımlaşmalıyız.
B
İstemediğimiz bir görev bize düşerse gruptan ayrılmalıyız.
C
Grup içerisinde iş bölümü yapmalıyız.
blank
A
B
C