2. Sınıf Hayat Bilgisi Genel Değerlendirme Sınavı

Süre:

A
B
C

A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C

Aşağıdakilerden hangisi grup çalışmasına uygun bir davranış değildir?


A
Gruptaki kişilerle yardımlaşılmalı.
B
İş bölümü yapılmalı.
C
İsteyen kişiler çalışmalı, istemeyenler çalışmamalı.

Aşağıdakilerden hangisi oyun kurallarını belirlemede yanlış bir davranıştır?


A
Sırayla ebe olalım.
B
Ebe hep Hakan olsun.
C
Sayışarak ebe seçelim.

Cansuların evinde temizlik yapılmaktadır. Annesi camları silmekte, teyzesi yerleri süpürmektedir. Halası ise kütüphaneye kitapları yerleştirmektedir.

Cansu bir şeyleri düzenlemeyi çok seven bir yapıda olduğuna göre Cansu’nun kime yardım etmesi beklenir?


A
Annesine
B
Halasına
C
Teyzesine

Kemal adres bilgilerini hatalı yazdığı için İnternetten satın aldığı ürün, karşı apartmana gitmiştir.

Kemal adresini yazarken hangi bilgilerde hata yapmıştır?


A
Cadde adı
B
İlçe adı
C
Kapı numarası

Teyzemizin annesine ne deriz?


A
Babaanne
B
Anneanne
C
Anne

Aşağıdakilerden hangisi temizlik ve hijyen ile ilgili bir kuraldır?


A
Tuvaletten sonra ellerimizi yıkamalıyız.
B
Tuvaletten sonra musluğu kapatmalıyız.
C
Tuvaletten sonra kapıyı kapatmalıyız.
blank
A
B
C

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
Planlı çalışma başarılı olmamızı sağlar.
B
Günlük ya da haftalık planlama yapabiliriz.
C
Plansız olmak daha sağlıklı olmamızı sağlar.