2. Sınıf Hayat Bilgisi Doğada Hayat Testi

Süre:

A
B
C

A
B
C

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Hayvanları korumalıyız..
B
Hayvanlar bizim için önemsizdir.
C
Hayvanlara zarar verenleri uyarmalıyız.
blank
A
B
C

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
Bitkiler doğanın temiz hava kaynağıdır.
B
Bitkiler birçok canlının besin kaynağıdır.
C
Ağaçlar Dünya’mızı kirletir.
blank
A
B
C
blank
A
B
C

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A
Güneş’in doğduğu yöne “doğu” denir.
B
Güneş’in battığı yöne “batı”denir.
C
Yönler için güneşten yararlanmayız.
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C